Veelgestelde vragen

Kan ik Covast rechtstreeks contacteren om een bod uit te brengen voor een bepaald pand of perceel dat op de website staat?

Voor alle vragen over bv. een pand, woning of een (bouw)perceel kan je steeds contact opnemen met Covast via 09/24 24 995 of info@covast.be.

Je kan echter géén bod uitbrengen zonder de tussenkomst van een erkende vastgoedmakelaar.

Je dient dus steeds via de vastgoedmakelaar te passeren om een geldig bod uit te brengen. (Zie ook: ‘Ik wens een bod uit te brengen op een pand/perceel. Hoe doe ik dit?’)

Hoe werkt het online biedingssysteem concreet?

Covast biedt onroerende goederen aan via een ‘online biedingssysteem’.

Tijdens de eerste biedingsfase kan je een bod plaatsen via jouw vastgoedmakelaar. Dit ‘bod’ is een eenzijdige aankoopbelofte die twee maanden lang geldig blijft.

Indien er – nadat je je bod geplaatst hebt – een ander bod op het pand/perceel geplaatst wordt, zal dit publiekelijk te zien zijn op de website. Ook jouw vastgoedmakelaar wordt hiervan per mail op de hoogte. Indien je dat wenst kan je dan via je vastgoedmakelaar opnieuw een bod uitbrengen dat het vorige overstijgt.

Finaal ben je enkel gebonden aan jouw hoogste bod.

Als ik een bod indien via de makelaar, wanneer weet ik of dit aanvaard wordt?

Indien je een bod wenst te doen op een woning of (bouw)perceel, dient u een aankoopbelofte in te vullen. Je vastgoedmakelaar zal je hierbij begeleiden.

Als je bod aanvaard wordt, word je hierover onverwijld geïnformeerd door je vastgoedmakelaar.

Jouw bod kan ten allen tijde tijdens het verloop van een eerste biedingsfase aanvaard worden op voorwaarde dat je bod als voldoende hoog wordt ingeschat door de verkopende partij.

Indien je hierover bijkomende specifieke vragen zou hebben, mail ons dan gerust je vraag door naar info@covast.be.

Komt er steeds een tweede (geheime) biedingsfase?

Indien er tijdens een eerste biedingsfase slechts één bod werd uitgebracht dat gelijk of hoger is aan de instelprijs, is de kans eerder gering dat er nog een tweede (geheime) biedingsfase wordt georganiseerd.

Een tweede (geheime) biedingsfase kan wel georganiseerd worden indien tijdens de eerste biedingsfase gebleken is dat er verschillende kandidaat-kopers reeds tegen elkaar aan het opbieden zijn.

De finale beslissing hiertoe wordt genomen door de opdrachtgever (verkopende partij).

Indien u dus interesse heeft voor een bepaald pand, perceel ... is het aan te raden dat u zeker een bod uitbrengt tijdens de eerste biedingsfase.

Indien u hierover vragen heeft, contacteer Covast via 09 24 24 995.

Wat is Erfpacht ?

Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed (grond, huis) met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar.
Hiertoe dient de erfpachter jaarlijks een vergoeding (canon) te betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook éénmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht.
Een Erfpachtovereenkomst verschilt essentieel van een verkoopsovereenkomst doordat de erfpachter nooit eigenaar wordt van het onroerend goed.

Wat zijn als opdrachtgever (stad, gemeente, provincie, … ) de voordelen om onroerend goed via Covast te verkopen?

De voordelen om met Covast samen te werken zijn talrijk. We sommen de belangrijkste op:

Geen administratieve rompslomp

Bij het verkopen van onroerende goederen komt steevast heel wat administratie kijken. Om een volwaardig verkoopdossier samen te stellen, dienen tal van attesten, documenten opgevraagd te worden. Denk maar aan het EPC-attest, foto’s, opmetingsplan en/of bouwplannen, kadastrale gegevens, hypothecair getuigschrift, eigendomstitel, bodemattest, enz. Covast neemt deze last uit je handen en zorgt voor een up-to-date verkoopdossier dat kant en klaar wordt afgeleverd. Hiervoor worden géén extra kosten aangerekend aan de opdrachtgever.

Centraal aanspreekpunt

Op het moment dat je jouw pand of perceel via het online biedingssysteem aanbiedt, zal Covast steeds optreden als centraal aanspreekpunt. Geïnteresseerden die het pand wensen te bezoeken, worden ontvangen door Covast die voor duidelijke afspraken zorgt wat betreft ophalen en terugbrengen van de sleutel (Key Point). Vanuit de backoffice van Covast wordt ook bijgehouden welke acties er op jouw verkoopdossier worden ondernomen en krijg je hierover als opdrachtgever ook concrete feedback.

Extra publiciteit via meerdere vastgoedmakelaars

Als opdrachtgever biedt Covast je een unieke mogelijkheid om het pand of perceel dat je te koop stelt online kenbaar te maken aan een netwerk van vastgoedmakelaars. Dit betekent dat je niet enkel kan rekenen op de publiciteit die gemaakt wordt via de Covast-website, maar dat je ook kan rekenen op een groot netwerk van vastgoedmakelaars. Concreet betekent dit dat diverse vastgoedmakelaars de informatie op hun website zullen plaatsen en uitspelen in advertentieruimtes, portaalsites, direct mailings, zoekertjes, enz. Op die manier zal je pand veelvuldig in de schijnwerpers worden gezet.

Nu cure, no pay-principe

Als opdrachtgever ben je er zeker van dat je geen kosten verschuldigd bent als het betrokken pand niet zou verkocht geraken binnen de afgesproken termijn. Méér nog: in tegenstellng tot de klassieke verkoop – waarbij de verkoper een vaste commissie dient te betalen aan de vastgoedmakelaar – hanteert Covast net het tegenovergestelde principe. De kosten van het honorarium worden zo ten laste gelegd van de koper.

Komt er steeds een tweede (geheime) biedingsfase?

Indien er tijdens een eerste biedingsfase slechts één bod werd uitgebracht dat gelijk of hoger is aan de instelprijs, is de kans eerder gering dat er nog een tweede (geheime) biedingsfase wordt georganiseerd.

Een tweede (geheime) biedingsfase kan wel georganiseerd worden indien tijdens de eerste biedingsfase gebleken is dat er verschillende kandidaat-kopeers reeds tegen elkaar aan het opbieden zijn.

De finale beslissing hiertoe wordt genomen door de opdrachtgever (verkopende partij).

Indien u dus interesse heeft voor een bepaald pand, perceel ... is het aan te raden dat u zeker een bod uitbrengt tijdens de eerste biedingsfase.

Indien u hierover vragen heeft, contacteer Covast via 09 24 24 995.

Ik heb nog een andere vraag, maar vind niet onmiddellijk een pasklaar antwoord.

Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 09 24 24 995 of stuur ons een bericht naar info@covast.be. We zullen u zo snel mogelijk verder helpen.

Zijn er kosten aan verbonden wanneer ik me als vastgoedmakelaar registreer bij Covast?

De registratie is volledig gratis en houdt in dat je je als geregistreerde vastgoedmakelaar akkoord verklaart met de Covast procedure.

Hoe kan ik mij vlot registreren?

Om aan te melden bij Covast surft u naar https://covast.be  en klikt u in de rechterbovenhoek op de knop “Aanmelden”.

Indien u nog niet over een account beschikt, dan dient u zich eerst te registeren.
U klikt hiervoor op “Een nieuwe Immo-Connect account aanmaken”.
U doorloopt de stappen om een account aan te maken.
Geef de activatie code in die u ontving via email.
De volgende stap houdt in dat u uw eID moet koppelen aan uw account.
Deze koppeling is nodig om later de aanmelding met eID en itsme te kunnen uitvoeren.

Na uw persoonlijke gegevens vult u ook de gegevens van uw organisatie verder aan.
Eens uw profiel en organisatie volledig zijn, kunt u verder met de registratie op Covast.

Wanneer u geregistreerd bent, kan u steeds aanmelden met eID en itsme.
U klikt op “Aanmelden via eID” of "Aanmelden via itsme".
In het geval van de eID zal indien de installatie van de eID-software correct is, de browser op dit punt vragen uw certificaat te selecteren.
Vervolgens dient u de pincode van uw eID in te geven.
Bij een succesvolle aanmelding krijgt u in de rechterbovenhoek uw naam te zien, gevolgd door uw organisatie.

Wat zijn de voordelen wanneer ik mij als vastgoedmakelaar registreer?

Covast is een tool die vastgoedmakelars toelaat om zonder enige moeite of extra kosten hun portefeuille uit te breiden.

Via Covast krijg je als vastgoedmakelaar de mogelijkheid om speciale panden – bijvoorbeeld een beschermd monument – te verkopen waar je als individuele makelaar normaliter niet snel de kans toe krijgt. Eenmaal geregistreerd heeft de makelaar bovendien onmiddellijk toegang tot het verkoopdossier en tot specifieke tools en documenten. Daar vind je per dossier bijkomende informatieve documenten m.b.t. de Key Point-regeling, specifieke prijssimulaties, extra foto’s enz.

Daarnaast kan je als geregistreerde vastgoedmakelaar alle informatie van eender welk dossier downloaden en naar eigen goeddunken gebruiken op je website of andere publiciteitskanalen.

Kan elke vastgoedmakelaar zich registreren op de website van Covast of zijn er bepaalde voorwaarden?

Covast is een open systeem.

Dat betekent dat je niet noodzakelijk lid moet zijn van CIB Vlaanderen, ook al heeft deze beroepsorganisatie het biedingssysteem ontwikkeld. Elke erkende vastgoedmakelaar kan zich dus registreren bij Covast.

Moet ik me als vastgoedmakelaar apart registreren als ik geïnteresseerd ben om actief mee te werken bij de verkoop van een bepaald pand of perceel?

Bij je eerste aanmelding op Covast, zal je als vastgoedmakelaar binnen het Covast-systeem geregistreerd worden.

Zo krijg je altijd als eerste informatie over nieuwe panden die op covast.be gepubliceerd worden.

Wanneer je specifieke interesse hebt voor een of ander pand, dan moet je dit nadien aanduiden. Je logt in en klikt daarna op de knop ‘Vastgoed te koop’. Naast elk pand/perceel zie je rechts een knop ‘Neem deel’. Op het detail van een pand/perceel zie je onder de tijdsbalk een knop ‘Neem actief deel aan de verkoop’.

Door op een van deze knoppen te klikken, geef je aan actief mee te werken bij de verkoop. Je contactgegevens verschijnen automatisch onder het betreffende pand/perceel.

Komt er steeds een tweede (geheime) biedingsfase?

Indien er tijdens een eerste biedingsfase slechts één bod werd uitgebracht dat gelijk of hoger is aan de instelprijs, is de kans eerder gering dat er nog een tweede (geheime) biedingsfase wordt georganiseerd.

Een tweede (geheime) biedingsfase kan wel georganiseerd worden indien tijdens de eerste biedingsfase gebleken is dat er verschillende kandidaat-kopers reeds tegen elkaar aan het opbieden zijn.

De finale beslissing hiertoe wordt genomen door de opdrachtgever (verkopende partij).

Indien u dus interesse heeft voor een bepaald pand, perceel ... is het aan te raden dat u zeker een bod uitbrengt tijdens de eerste biedingsfase.

Indien u hierover vragen heeft, contacteer Covast via 09 24 24 995.

Ik wens een bod uit te brengen op een pand/perceel. Hoe doe ik dat?

Om een bod uit te brengen op een pand/perceel, moet je contact opnemen met een vastgoedmakelaar naar keuze. Dit kan een vastgoedmakelaar zijn die actief meewerkt bij de verkoop en wiens gegevens je op de website bij het betreffende pand/perceel terugvindt.

Dit kan ook een andere vastgoedmakelaar zijn – naar eigen keuze. De enige voorwaarde om een bod te kunnen uitbrengen is echter dat je vastgoedmakelaar geregistreerd is bij Covast. Jouw vastgoedmakelaar zal je dan een biedingsdocument ter beschikking stellen dat je volledig moet invullen, parafeert en ondertekent.

Bij enige twijfel of vragen, neem gerust contact met ons via 09/24 24 995 of info@covast.be


Komt er steeds een tweede (geheime) biedingsfase?

Indien er tijdens een eerste biedingsfase slechts één bod werd uitgebracht dat gelijk of hoger is aan de instelprijs, is de kans eerder gering dat er nog een tweede (geheime) biedingsfase wordt georganiseerd.

Een tweede (geheime) biedingsfase kan wel georganiseerd worden indien tijdens de eerste biedingsfase gebleken is dat er verschillende kandidaat-kopers reeds tegen elkaar aan het opbieden zijn.

De finale beslissing hiertoe wordt genomen door de opdrachtgever (verkopende partij).

Indien u dus interesse heeft voor een bepaald pand, perceel ... is het aan te raden dat u zeker een bod uitbrengt tijdens de eerste biedingsfase.

Indien u hierover vragen heeft, contacteer Covast via 09 24 24 995.


Terug