Werkwijze

Maak kennis met het online verkoopplatform van COVAST

COVAST begeleidt overheden en non-profitorganisaties bij hun vastgoedtransacties. Werken met COVAST betekent werken met een fijnmazig, maar tegelijk ook stevig verankerd netwerk van alle erkende vastgoedmakelaars in België. Deze vastgoedprofessionals staan borg voor een pak ervaring en een jarenlange marktkennis bij de verkoop van vastgoed.

COVAST brengt niet alleen vraag en aanbod dichter bij elkaar, maar begeleidt de volledige transactie. Van inkoop tot verkoop, maar vooral ook bij alles wat daar tussenin nodig is als gevolg van de steeds complexer wordende regelgeving.

COVAST bv is een facilitator in het begeleiden van overheden en non-profitorganisaties bij de verkoop van hun vastgoedtransacties. Niet alleen zorgt COVAST dat elk verkoopdossier van een aangeboden pand of perceel perfect in orde is maar stelt zij dit bovendien ter beschikking aan haar netwerk van geregistreerde makelaars.

Drie betrokken partijen

Opdrachtgever

De opdrachtgever die het pand/perceel ter beschikking stelt

Vastgoedmakelaar

De vastgoedmakelaar die de nodige acties onderneemt om het pand/perceel te verkopen

Bieder

De geïnteresseerde bieder: dit kan zowel een rechtspersoon als privé persoon (consument, kandidaat-koper) zijn

Bij interesse, kan elke consument/kandidaat-koper een bod uitbrengen op een pand/perceel dat op de website staat.
Opgelet: een bod uitbrengen kan enkel via de tussenkomst van een erkende vastgoedmakelaar.

De COVAST procedure regelt de rechten en plichten van alle deelnemers die handelen binnen het COVAST systeem. Lees hier de procedure.